E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yatay Geçiş

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

 

2016-2017 EK-MADDE-1'E GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI


 

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ        

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

BÖLÜM ADI

2. SINIF

3. SINIF

YURT İÇİ

YURT DIŞI

YURT İÇİ

YURT DIŞI

BAHÇE BİTKİLERİ

4

1

4

1

BİTKİ KORUMA

4

1

4

1

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

4

1

4

1

PEYZAJ MİMARLIĞI

4

1

4

1

TARLA BİTKİLERİ

4

1

4

1

 

 

 ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KURUM İÇİ (BÖLÜMLERİMİZ ARASINDA)

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

BÖLÜM ADI

2.SINIF

3.SINIF

BAHÇE BİTKİLERİ

2

2

BİTKİ KORUMA

2

2

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

2

2

PEYZAJ MİMARLIĞI

2

2

TARLA BİTKİLERİ

2

2

 

 BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

18 Temmuz-19 Ağustos 2016

Değerlendirme Tarihi

22 -25 Ağustos 2016

Sonuç İlan Tarihi (Asil)

26 Ağustos 2016

Kesin Kayıt Tarihi (Asil)

29 Ağustos-01 Eylül 2016

Yedek İlanı

02 Eylül 2016

Yedek Kayıt Tarihi 

05-07 Eylül 2016

 

 

 

 

 
 

.

ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

EK MADDE-1’E GÖRE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

BÖLÜMLER

2013 Girişli

4.SINIF

2014 Girişli

3.SINIF

2015 Girişli

2.SINIF

KONTENJAN

%30

KONTENJAN

%30

KONTENJAN

%30

BAHÇE BİTKİLERİ

36

11

36

11

31

9

BİTKİ KORUMA

36

11

36

11

36

11

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

36

11

36

11

41

12

PEYZAJ MİMARLIĞI

31

9

31

9

26

8

TARLA BİTKİLERİ

21

6

31

9

21

6

ZOOTEKNİ

41

12

21

6

-

-

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

13 Temmuz-30 Ağustos 2016

Değerlendirme Tarihi

01-15 Eylül 2016

Sonuç İlan Tarihi (Asil)

16 Eylül 2016

Kesin Kayıt Tarihi (Asil)

19-23 Eylül 2016

Yedek İlanı

23 Eylül 2016

Yedek Kayıt Tarihi 

23 Eylül 2016

 

 

 

 

 

 

NOT: Fakültemize Yatay Geçiş, sadece Güz Yarıyılı yapılmaktadır.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Önlisans-Lisans Programları Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri geregi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında üniversitemiz diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru değerlendirme takvimi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 Başvuru Koşulları Genel İlkeleri:

 1-   Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim diploma programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. (Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları)

 2-   Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki ile son iki yarıyıllarına yatay geçiş yapılmaz.

 3-   Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

 4-   Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 5-   Posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ve geç yapılmış başvurular işleme konulmayacaktır.

  A-      Kurumiçi Yatay Geçiş Koşulları

 1-        Her diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere kurumiçi yatay geçiş imkanı sağlanabilir.

 2-        Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 3-   Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde aynı puan türündeki programlara yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, öğrencilerin merkezi sınava girdiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanı, başvurmak istediği programın aynı yıla ait en düşük puanından düşük olmaması şartı aranır.

 4-   Öğrencİnin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde almış ve başarılı olması,

 5-   Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının çevriminde Üniversitemiz 4’lük sistemdeki karşılıklı dönüşüm tablosu kullanılır.

 6-   Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.

  B-  Kurumlararası Yatay Geçiş Koşulları

 1-   Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının dönüşümünde gerekli hallerde Yüksek Öğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları dönüşüm tablosu kullanılır.

 2-   Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar geçiş başvurusu yapabilir

 3-    Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.

 C-  Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları

 1-   Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyinde halen öğrenim görmekte olanlar ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, başka bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin (ilişikleri kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde) yatay geçiş başvuruları ilan edilen kontenjan dahilinde ve kurumlararası yatay geçiş hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

  D-  Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları

 1-   Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır. (KKTC’deki Üniversitelerden başvuracak adaylar yurt dışı kontenjanında değerlendirilmektedir)

 2-    Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir

 3-   Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olanlardan ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan sınavlar ve puanları almaları gerekir.

 - Ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları,

  - Eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları

 

  • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • ACT (Minimum 21 Puan)
  • Abitur · Fransız Bakaloryası
  • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
  • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

 4-   Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler kurumlar arası yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1-   Başvurular dilekçe ile İlgili Dekanlık/Müdürlüklere yapılmalıdır. Dilekçede hangi bölüm/programın hangi dönemine geçiş yapılacağı belirtilmelidir.

 2-   Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanan transkript, kapalı zarf içinde sunulmalıdır. Genel Ağırlıklı Ortalaması 4'lü veya 100'lük sistemden farklı ise, 100'lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi,

 3-   Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan onaylı öğretim planları ve ders içerikleri,

 4-   ÖSYM Sınav Sonuç Çıktısı fotokopisi,

 5-   Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir,(Öğrenim görülen Üniversitenin Tanınırlık Belgesi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından istenecektir.)

 6-   Yurt dışından yapılan başvurularda, ÖSYS Kılavuzunda bulunan ülkelerdeki Yükseköğretim programlarında öğrenim görenlerden YGS/LYS sonucuna göre yerleştirildiğini gösteren kazandı belgesinin çıktısı ya da üniversiteye yerleştirilmede eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları belgesinin onaylı örneği,

 7-   Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır,

 8-   Başvurduğu bölüm/programın özel koşulları varsa belgelemesi.

  Başvuruların Değerlendirilmesi:

 1-   Dekanlık/Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından başvurular değerlendirilir ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

  2-Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır,

  * Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS Puanı/Programın Taban Puanı X 40) + (Adayın GANO’su/100 X 60)

 a)      Yurt dışı kontenjanlara başvuran adaylar ile Meslek Yüksekokullarındaki kontenjanlara başvuran adayların değerlendirilmesinde yerleştirme puanı aranmaksızın, genel not ortalamasına göre yapılır.

 b)      ÖSYS puanı olmayan adaylar için, ÖSYS puanı olarak vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun ilgili diploma programına (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dahil) ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas alınır.

 c)      Programın taban puanı verisi ilgili yıl içinde bulunmaması durumunda öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumunun taban puanı dikkate alınır.

 3-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurtdışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplamasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

 4-Yerleştirmeler kontenjan dahilinde başarısı en yüksek puandan başlanarak yapılır.

 a) Yatay geçiş başvurularının, belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı puanına göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek, İlgili birimlerin web sayfalarında 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimine göre ilan edilir.

  b) Başvuran adayların başarı durumları hesaplamaları sonucunda eşitlik olması durumunda Lisans öğrencilerinde Yerleşme puanı en yüksek olan, önlisans öğrencilerinde yaşı küçük olan, yurt dışı kontenjanlarında ise yerleştirme puanı yüksek olan adaylar öncelikle sıralamaya alınır. (Yurt dışı kontenjanlar için öğrenci yerleştirme puan çevirisi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır.)Adaylar arasında tekrar eşitlik olması durumunda ilgili birimlerin Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü kriterde adaya öncelik tanınır.

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı