ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bölüm Hakkında

Ülkemizde tarımsal eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar arasında yer alan bölümümüz; Ziraat Fakültesi bünyesinde bir yandan meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı temel alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı ders müfredatıyla lisans eğitimi vererek, nitelikli ‘Ziraat Mühendisleri’ yetiştirmeyi amaç edinirken, diğer yandan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler yürütmektedir.

2006 yılına kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bu yıldan sonra da Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi veren bölümümüzde; 5 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 16 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

Bölüm mezunları için muhtemel iş alanları:

Bölüm mezunları; meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, seracılık, tohumculuk, fidecilik, fidancılık, çoğaltma, mantar yetiştiriciliği, bahçe tesisi, yeşil alan tesisi, bodur yetiştiricilik, budama ve terbiye sistemleri, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, bahçe ürünleri ticareti, ürün işleme, depolama ve soğuk muhafaza gibi daha pek çok teknik konuda bilgi ve donanıma sahip olmaktadırlar. Mezunlar için iş alanlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • Bahçe bitkileri (özel) sektörünün tüm alanlarında kendi işini, firmasını, fabrikasını, işletmesini kurabilir, ilgili özel sektör firmalarında/işletmelerinde (tohum, fide, fidan, peyzaj, gübre, ilaç firmaları vs) çalışabilir veya teknik danışmanlık yapabilir.
  • Çeşitli analiz ve doku kültürü laboratuarlarında, ilgili denetim firmalarında görev alabilir.
  • Başta Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükleri olmak üzere, il kontrol laboratuarlarında, tarımsal araştırma enstitülerinde, kırsal kalkınma ajanslarında, il özel idarelerinde, çeşitli belediyelerde, bankalarda, üretici ve ihracatçı birliklerde, ticaret ve sanayi odalarında, ziraat odalarında, tarım kredi kooperatiflerinde, borsalarda, ihracat müdürlüklerinde, dış ticaret müsteşarlığında, orman ve su işleri bakanlığında, bazı üst kurullarda mühendis, teknik eleman veya uzman olarak görev alabilir.
  • Üniversitelerde akademik kariyer yapabilir ve yükselebilir. Bu amaçla gerek üniversitelerin Araştırma Görevlisi kadrolarına, gerekse YÖK’ün (yüksek öğretim kurulu) ÖYP (öğretim elemanı yetiştirme proğramı) kadrolarına başvurabilir. İsterse yurt dışındaki ilgili üniversitelerde de kariyer yapabilir. Yine, akademik kariyer yapmak isteyen, şartlarını yerine getirerek yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilir. Yüksek lisansını (master) bitiren ‘Ziraat Yüksek Mühendisi’, doktorasını tamamlayan ise ‘Ziraat Doktoru’ ünvanı elde eder. Doktorasını tamamlamış olanlar, gerekli bilimsel şartları yerine getirerek isterlerse üniversitelerde alanlarıyla ilgili öğretim üyesi olabilirler.

 

Başkanın Mesajı

Türkiye dünyada bahçe bitkileri potansiyeli yüksek ülkelerden biridir. Üretim, işleme, pazar ve tüketim zincirindeki tüm aşamalarıyla birlikte ele alındığında, bahçe bitkileri bugün milyonlarca insanımızın geçim kaynağını teşkil eden ve tarımsal ihracatımıza önemli katkılar sağlayan büyük bir sektördür. Bilhassa son yıllarda Avrupa birliğine uyum/üyelik sürecimizde ülkemizde tarım sektöründe yaşanan gelişmeler ve yeni açılımlar, tarımın toplumun büyük bir kısmını etkileyen ve gündemde olan bir alan olduğunu göstermektedir.  

Diğer yandan, günümüzde toplumlar sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşamak konusunda artık daha bilinçli hareket etmektedirler. Bu yüzden, yetiştirilen ürünlerin verimliliği yanında kaliteli, standartlara uygun ve sağlıklı olmaları da talep edilmektedir. Bu taleplerin karşılanmasında, tarımsal araştırmaların ve gelişmelerin etkileri söz konusudur.  

Bahçe bitkileri alanında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak, bir yandan bilimsel araştırmalar yürüten bölümümüz, diğer yandan verdiği lisans eğitimiyle, ilgili sektörlere ‘Ziraat Mühendisleri’ yetiştirmektedir. Dört yıllık bir eğitim ve öğretim sürecini tamamlayan mezunlarımızla, ülkemizin çeşitli kurum ve kuruluşlarında veya ilgili sektörlerin herhangi birinde çalışırken karşılaşabilirsiniz.

Ülkemizin değişik yerlerinden gelen öğrencilerimiz bölümde huzurlu bir çalışma ortamında öğrenimlerini sürdürmektedirler.  

 Öğretim elemanları

Prof. Dr. Fikri BALTA                                Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN                                     
Prof. Dr. Ali İSLAM                                                    
Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA                                        
Doç. Dr. Adnan UĞUR  
Doç. Dr. Burhan ÖZTÜRK          
Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ   Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr.  İdris Ercan EKBİÇ                
Dr. Öğretim Üyesi Muharrem YILMAZ      Bölüm Başkan Yardımcısı
Arş.Gör. Dr. Andaç Kutay SAKA  
Arş. Gör. Sefa GÜN  
Arş. Gör. Selim KARAGÖL  
Arş. Gör. Mert İLHAN  

  Programlar

Bahçe Bitkileri Bölümünün 4 yıllık lisans eğitim programını bitirenler "Ziraat Mühendisi" unvanı ve diploması alırlar. Ayrıca, bölümümüzde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ‘Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’ olarak lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi de verilmektedir. Yüksek lisansını bitiren ‘Ziraat Yüksek Mühendisi’, doktorasını tamamlayan ise ‘Ziraat Doktoru’ ünvanı alır.

 

Bahçe Bitkileri Bölümü

  • Meyve Yetiştirme ve Islahı,
  • Sebze Yetiştirme ve Islahı,
  • Bağ Yetiştirme ve Islahı,
  • Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı olmak üzere 4 bilim dalından oluşmaktadır.

 

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 09:45:40 Güncellenme tarihi: 09-11-2023 16:20:48