ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bitki Koruma Bölüm Projeleri

Prof. Dr. Onur KOLÖREN 

 • Turunçgil Bahçelerinde Farklı Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Yabancı Otlanmaya Etkisinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, ZF-2007.BAP-BK 95/04,  Yardımcı Araştırıcı, 1995-1997.
 • Biological Control of Acroptilon repens (L.) D.C., CABI-Bioscience, Switzerland, Yardımcı Araştırıcı, 1999-2003.
 • Turunçgil Bahçelerinde Canlı ve Cansız Malçlama Yöntemlerinin Çukurova Bölgesi'nde Uygulanması ile Ekolojik ve Entegre Tarım Yönünden İrdelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 104O183, Proje Yöneticisi, 2005-2008.
 • Ulusal Canavar Otu Projesi, TÜBİTAK Projesi, 105G080 (106G073 nolu alt), Yardımcı Araştırıcı, 2006-2010.
 • Turunçgil Bahçelerinde Canlı ve Cansız Malçlama Yöntemlerinin Çukurova Bölgesi'nde Uygulanması ile Ekolojik ve Entegre Tarım Yönünden İrdelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, ZF-2007.BAP11, Proje Yöneticisi, 2007-2009.
 • Rize İli Çay Dikim Alanlarında Görülen Yabancı  Ot Türlerinin  ve Yoğunluklarının  Belirlenmesi, Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, TF-1204, Proje Yöneticisi, 2012-2015.
 • Ordu İli Kivi Bahçelerinde Görülen Yabancı Ot Türlerinin ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, TF-1458, Proje Yöneticisi, 2015-.
 • RAPD PZR Yöntemi Kullanılarak Artemisia Türlerinde Genetik Farklılığın Belirlenmesi, Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, TF-1458, Proje Yöneticisi, 2015-.

 

Doç. Dr. Faruk AKYAZI

BAP PROJELERİ

 • Ordu İli Kivi Bahçelerinde Görülen Kök Ur Nematodu (Meloidogyne spp.) Türlerinin ve Populasyon Yoğunluğunun Belirlenmesi TF-1207, 2013-2014
 • Ordu İli Fındık Bahçelerinde Entomopatojenik Nematodlar (Nematoda: Steinernematidae, Heterorhabditidae)’In Tespiti, Dağılımları Ve Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanakları Üzerine Araştırmalar AR-1238 2013-2015
 • Kök-Ur Nematodu Meloidogyne incognita’nın Farklı Patates Çeşitleri Ve Yerel Genotipleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması TF-1425, 2014-….

 

Doç. Dr. Rana AKYAZI

 • Amasya Elma Bahçelerinde Bulunan Akar Türleri ve Popülasyon Dinamiklerinin Saptanması (Araştırmacı, R. AKYAZI), (1999-2001) (OMÜBAP) Tamamlandı
 • Samsun’da Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Önemli Olan Zararlı Akar Türü Tetranychus cinnabarinus Boisduval (Acarina: Tetranychidae)’un Mücadelesinde Predatör Akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae)’in Kullanımı. (Araştırmacı, R. AKYAZI) (2002-2007) (OMÜBAP) Tamamlandı
 • Rize ili koşullarında organik çay üretiminde Sarı çay akarı, (Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1909) (Acari: Prostigmata: Tarsonemidae))’nın mücadelesine yönelik çalışmalar (ÇAYKUR-Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü (Yürütücü, R. AKYAZI) (ODÜ-ÇAYKUR Protokol No: 3a) (2013- 2015) 36.345,00 TL (Tamamlandı)
 • Yaş ve Kuru Çayda Önemli Kalite Parametrelerinin ve Verimin Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904)) (Prostigmata: Tarsonemidae) Zararlısı ile Bulaşık Olup Olmama Durumuna Göre Değişiminin Belirlenmesi. Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü (ODÜ-ÇAYKUR Protokol No: 3b) (Araştırmacı, R. AKYAZI) (2013- 2015) 25.740,00 TL (Tamamlandı)
 • Ordu ili Trabzon hurması ağaçlarında bulunan yararlı ve zararlı akar türleri ile önemli olanların yoğunluklarının tespiti ve etkin predatör akar türünün kitle üretim çalışmaları (2012-2014) (5.000 TL) (ODÜBAP/AR-1207) (Yürütücü, R. AKYAZI) (Tamamlandı)
 • Ordu İli ev tozu akar türlerinin ve popülasyonlarının belirlenmesi (2013- 2015)  (5.000 TL) (ODÜBAP/AR-1239 ) (Yürütücü, R. AKYAZI) (Tamamlandı)
 • Ordu İli’nde Yetiştirilen Bazı Sebzelerde Bulunan Faydalı ve Zararlı Akar Türlerinin Belirlenmesi, (7.000,00 TL) (ODÜBAP/TF-1304) (Yürütücü, R. AKYAZI) (2013-Devam Ediyor)
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi  (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Entegre Alt Proje (24.000 TL) (Araştırmacı, R. AKYAZI) (2014-Devam Ediyor)
 • Ordu İli’nde Yetiştirilen Bazı Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan Faydalı ve Zararlı Akar Türleri. (7.000,00 TL) (ODÜBAP/TF-1510) (Yürütücü, R. AKYAZI)  (2015- Devam Ediyor)
 • Ordu İli Karayemiş Ağaçlarında Bulunan Akar Faunasının Tespiti (15.000,00 TL) (ODÜBAP/AR-1516) (Yürütücü, R. AKYAZI) (2015- Devam Ediyor).

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 11:07:07 Güncellenme tarihi: 26-03-2022 22:20:29