ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği Bölümü
   
   

Bölüm Hakkında

Gıda Mühendisliğinin Amacı Gıda Mühendisliği ileri teknolojileri kullanarak, güvenli, yüksek kalitede gıdaların geliştirilmesini, işlenmesini, dağıtımını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemler ortaya çıkaran bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisliği Programı, gıda bilimi ve mühendisliği konusunda bilgi ve beceriye sahip gıda mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gıda Mühendisliği, hızla gelişen endüstriye uyum sağlamak amacıyla sürekli olarak ilerlemektedir. Gıda maddelerini ekonomi ile uyumlu bir biçimde değerlendirebilecek tekniğin gerçekleştirilmesi, Gıda Mühendisliği\'ne olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün temel amacı gıda sanayindeki gelişmeleri yakından izleyerek, öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve teknik ve her yönüyle donanımlı, başarılı ve sonuç alabilme yeteneğine sahip, gıda mühendisleri yetiştirmektir. Bölümde yürütülen faaliyetlerin diğer bir amacı da gıda sanayinin gelişmesine ve sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve bilgilendirme etkinlikleri yaparak sanayici, tüketici ve ilgili tüm kişi ve kurumlara yardımcı olmaktır.

 


Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Zekai TARAKÇI                                

Bölüm Başkanı

Doç. Dr.  Işıl BARUTÇU MAZI 

 

Doç. Dr. Atilla ŞİMŞEK

 

Doç. Dr. Bekir Gökçen MAZI

 
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ŞAHİN Bölüm Başkan Yardımcısı  

Dr. Ömer Faruk ÇELİK

 

Arş. Gör. Dr. Fidan Özge TIKILOĞLU

 
Arş. Gör. Emre  TURAN  
Arş Gör. Mehmet Akif KARAGÖL  

Ekleme tarihi: 28-11-2018 09:59:11 Güncellenme tarihi: 09-11-2023 16:32:46