ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr.
Kürşat KORKMAZ 
Prof. Dr.
Tayfun AŞKIN
Prof. Dr.
Damla BENDER ÖZENÇ
Prof. Dr.
Ceyhan TARAKÇIOĞLU
Prof. Dr.
Faruk ÖZKUTLU
BÖLÜM BAŞKANI        
         
 Dr. Öğr. Üyesi
Funda IRMAK YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi
Ferhat TÜRKMEN

Arş. Gör.Dr.
Selahattin AYGÜN 

Arş. Gör.Dr.
Özlem ETE AYDEMİR
 
Arş. Gör.
Sezen KULAÇ 
BÖLÜM BAŞKAN YARDICISI        
         

Öğr. Gör. 
Bilal ÖZDEMİR

       
         

 Bölüm Hakkında

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi 11.7.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3837 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olup, 1994-1995 Eğitim-Öğretim dönemi Toprak Bölümüne öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. Lisans eğitimi düzeyinde Ordu’da kurulan  ilk bölümdür.

Ziraat Fakültelerinde gidilen yeniden yapılanma ile bölümümüzün adı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olarak değiştirilmiş, halen bu isimle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeinde 

Bölümümüzde; 5 Profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 11 öğretim elemanı ile Lisans ve Lisans Üstü (Yüksek  lisans, doktora) düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. dır.Toprak biliminde bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve araştırıcı bilim adamı yetiştirmeyi amaçlayan temel araştırmalar ile toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerinin saptanması, sınıflandırılması, haritalanması, bitkilerin beslenmesi-fizyolojisi ve bitki-toprak-su sistemlerini araştıran ve inceleyen çalışmalar yapılmakta

 İş İmkanları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunları; T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde, Belediyelerde, Tarım ilaç firmalarında, resmi ve özel analiz laboratuvarlarında, gübre fabrikalarında, özel çiftlikler ve seralarda, çalışma olanakları bulabildikleri gibi, doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarıdır.

Öğretim Elemanları

Toprak Bilimi

 

Prof. Dr. Tayfun AŞKIN

 
Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ  
Dr. Öğ. Üyesi Funda IRMAK YILMAZ   
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat TÜRKMEN   
Öğr. Gör. Bilal ÖZDEMİR   
Arş. Gör. Dr. Selahattin AYGÜN  

Bitki Besleme

Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU  
Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU  

Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ

 
Arş. Gör. Sezen KULAÇ  
Arş Gör. Dr. Özlem ETE AYDEMİR  
   

 


 

 UYGULAMA_1

UYGULAMA-2

EXCEL-UYGULAMA

 

 

 

 

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 10:45:11 Güncellenme tarihi: 19-09-2023 22:15:32