ZİRAAT FAKÜLTESİ

Zootekni Bölüm Projeleri

 

Üniversitemizde, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve TAGEM işbirliği ile yürütülmekte olan; “Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (Free-Range) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması” konulu projenin toplantısı yapıldı.

 

30.10.2015 Tarihinde Ziraat Fakültesi Çotanak Salonunda yapılan toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şevket Metin KARA, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin TONKAZ ve Tavukçuluk Enstitüsü Müdürü Dr. Serdar KAMANLI’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

1.Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (Free-Range) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması

2.  PROJE

3. Proje Fotoğrafları

 

 ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ PROJELERİ

 1. Varsayımları Yerine Gelmediğinde Varyans Analizi ile Alternatiflerinin Karşılaştırılması, BAP Projesi,

 2. Problemli Internet Kullanımıyla Başa Çıkmada Ergenlere ve Ebeveynlere Verilen Psikoegitim Programının Etkinligi, TUBİTAK Projesi,

 3. Ankara ve Antalya Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orjin DenemelerindeBazı Orjinlerin Dona Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, Orman Genel Müdürlüğü Projesi,

 4. Farklı Biber Genotiplerinde Phytophthora Capsici'ye  Karşı Dışsal Olarak Uygulanan Serbest Poliaminler ve Prolinin Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine  Etkisi, TUBİTAK Projesi,

 5. Kuluçkalık Yumurtalarda Değişik Döllülük Oranlarının Kuluçka Özellikleri ve Civciv Kalitesi Üzerine Etkisi, BAP Projesi,

 6. Doğu Karadeniz Bölgesinde Serbest Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması. DOKAP Projesi,

 7. Doğu Karadeniz Bölgesi Hayvancılığını Geliştirmek Üzere Üniversite Eğitim, Araştırma, Uygulama Faaliyetleri ile Üreticilerin Eğitimine Yönelik Model Hayvancılık Tesisleri ve Eğitim Merkezi Kurulması. DOKAP Projesi,

 8. Yerli ve Yabancı Beyaz Yumurtacı Hibritlerin Verim Performanslarının Ar-Ge Kümesi Şartlarında Karşılaştırılması, TAGEM Projesi,

 9. Tavuklarda Yumurta Şekil İndeksinin Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi. BAP Projesi,

 10. Ordu İlindeki Tavukçuluk İşletmelerinin Genel Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri, BAP Projesi,

 11. Değişik Markalarda Ordu İlinde Satışa Sunulan Yumurtaların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP Projesi,

 12. Köy, Serbest ve Kafes Sistemlerinde Üretilen Yumurtaların Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması, BAP Projesi,

 13. Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (Free-Range) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması, TAGEM Projesi,

 14. Altlıklı Yer ve Serbest Sistemde (Free Range) Yetiştirilen Tavuklardan Elde Edilen Yumurtaların Fiziksel ve Kimyasal Kalite Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması, BAP Projesi,

 15. Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Panax Ginseng Kök Ekstrakt İlavesinin Yumurta Verimi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri, BAP Projesi,

 16. Bıldırcın Rasyonlarına  Bütirik Asit ve Prebiyotik İlavesinin Performans ve Bazı Karkas Parametrelerine Etkileri, BAP Projesi,


Ekleme tarihi: 28-11-2018 11:22:20