ZİRAAT FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

MİSYON 

Bölümümüz peyzaj mimarlığı meslek disiplininde, öz güveni yüksek, başarıyı ve ülkeye hizmeti amaç edinmiş, kültürü, tecrübesi, bilgi birikimi ile yeteneklerini geliştirmiş, yeni donanımlar kazanmış, teorik ve pratik ilmi ve teknik bilgiye sahip, iş disiplini kazanmış, yenilikçi, gelişime açık, geleceğe hazır, insan ilişkileri güçlü ve peyzaj mimarlığı mesleğini hayat felsefesi ve yaşam tarzına dönüştürmüş mezunlar vermeyi misyon edinmiştir.  

 

VİZYON

Bölümümüz mevcut öğretim üyesi ve öğretim elemanları, her açıdan donanımlı yeni peyzaj mimarlarının ülke hizmetine kazandırılmasında büyük bir heves, şevk, azim ve heyecanla rol alarak, üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeyi; bu süreçte bölüm akademik kadrosuna katılacak yurt dışı ve yurt içi eğitimli, her biri bölümün akademik ve eğitim anlayışına yeni heyecanlar ve tecrübeler ilave edecek olan öğretim elemanları ile açılmış olan lisans programına artı olarak lisansüstü programlarını kazandırmak, gerek alt yapı imkanları, eğitim anlayışı ve tarzı, ülke bilimine sağladığı katkısı ve gerek zengin akademik kadrosu ile geleceğin önemli ve yön veren peyzaj mimarlığı bölümlerinden birisi olmak vizyonunu taşımaktadır.

 

BÖLÜM HAKKINDA

Bölümümüz 2010 yılında Ziraat Fakültesi kapsamında kurulmuş, 2013-2014 eğitim öğretim yılında lisans eğitimine başlayarak ilk öğrencilerini almış ve 2015 yılında yüksek lisans, 2019 yılında da doktora programları açılmıştır.

2013 yılından beri Peyzaj Mimarı yetiştirilen Bölümümüzde, halihazırda 3 Doçent Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile öğrencilerimize planlama, tasarım, konstrüksiyon, arazi biçimlendirme, peyzaj mühendisliği, doğa bilimleri, peyzaj sanat tarihi genel başlıkları altında uluslararası müfredatlara uyumlu tüm dersler verilmektedir. Ayrıca peyzaj işlerinin hukuki boyutu, ihale süreçleri, uygulama süreçlerini de içeren peyzaj yönetimi, peyzaj uygulama tekniği gibi derslerle öğrencilerimize mühendislik ve mimarlık problemlerinin çözümüne yönelik beceri ve yetenekler kazandırılmakta, üçüncü sınıfın sonunda yapılan stajlarla öğrencilerimizin bu bilgi ve yeteneklerinin uygulamaya aktarılması ve pekiştirilmesi sağlanmaktadır. 

Bölümümüz, fakültemizin derslik ve alt yapı imkanlarından geniş ölçüde faydalanmakta olup, fakültemizin projeksiyon cihazına sahip derslikleri, bilgisayar laboratuvarı gibi imkanlarını kullanmaktadır. Bölümümüz ayrıca teknik çizim masaları, öğrenci dolapları, proje ve sergi panoları, projeksiyon cihazları ile donanımlı 2 adet çizim stüdyosuna ayrıca 30 bilgisayar ve akıllı tahta ile donatılmış bilgisayar destekli sınıfa sahiptir. 

Üniversitemiz ve üniversite kampüsümüz öğrencilerimiz açısından önemli bir uygulama sahası niteliğindedir. Üniversitemiz kampüsünün planlama, tasarım ve uygulama aşamalarında da aktif görev alan bölümümüz, öğrencilerimiz ile birlikte kampüse dönük tasarım ve uygulama çalışmalarını birlikte yürütmektedir. Bu da bölümümüze teorik bilginin yanında uygulamanın da gerçekleştirilebilmesi açısından önemli bir artı kazandırmaktadır. 

 

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI

Peyzaj Mimarları aldıkları teorik ve pratik eğitimler, kazandıkları tecrübe ve yetenekler, kendilerine olan güven, insanlarla ilişkileri ve iş disiplinleri ile özel sektörde ve kamuda yer almaktadır. Meslektaşlarımızın hemen hemen tamamı kendi mesleklerinde kamu ve özel sektörde iş bulabilmektedir. Meslek disiplinimzde iş imkanı geniş olmakla birlikte kamuda Devlet Su İşleri, Karayolları, İller Bankası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlükleri gibi pek çok kurumda, özel sektörde ise çeşitli peyzaj mimarlığı, mimarlık ve inşaat şirketleri ve bürolarında, müteahhit firmalarda, fidanlıklarda ve pek çok tesis ve işletmede çalışabilmektedirler.

 

BAŞKANIN MESAJI

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan bölümümüz her biri farklı çalışma ve uzmanlık alanlarına sahip, kurumsal ve akademik deneyimleri harmanlamış, mesleki tecrübesini, bilgi ve donanımını artırmayı yaşam tarzı edinmiş, yurt içi ve yurt dışı önemli üniversitelerde eğitim görmüş ve halen eğitim görmekte olan akademik kadrosu ile geleceğe umutla bakan bir bölümdür. Çağın gerektirdiği bilgi ve tecrübe ile donanma azim ve bilincine sahip olan bölümümüz, mevcut akademik kadrosunu yakın zamanda genç, dinamik, heyecanlı, bilgili ve tecrübeli, yeni akademisyenlerle genişletmek doğrultusunda istekli ve kararlıdır.

Bölümümüz, üniversitemiz Rektörlüğü, fakültemiz Dekanlığı ve ülkemizin önemli peyzaj mimarlığı bölümlerinin çok değerli desteklerini almakta olup, verdiği eğitim, akademik çalışmaları, yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası yaptığı katkılarla Peyzaj Mimarlığı mesleği ve eğitiminde önemli bir yere sahip olma hedefini taşımaktadır.

Bölümümüz eğitim görevinin yanı sıra doğanın korunması, onarılması, insanlara kentsel ve kırsal mekanlarda rahat, konforlu ve ekolojik temelli mekanlar planlanması, tasarlanması, doğal bitki çeşitliliğinin korunması ve kullanılması, optimum kaynak kullanımını teşvik eden, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımı için projelerin üretilmesi ve uygulanması çalışmaları ile bölgesel ve ülkesel sorumluluğunu yerine getirmek konusunda da istekli ve gayretlidir. 

 

 

 Doç. Dr. Murat YEŞİL

Bölüm Başkanı

 

Öğretim elemanları

Doç. Dr. Murat YEŞİL Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Pervin YEŞİL  
Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU
 
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞENGÜR  Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Gülşah BİLGE ÖZTÜRK  
Arş. Gör. Dr. Muhibe Aslı ALP  
Arş. Gör. Mesut GÜZEL   
Arş. Gör. Rabia Nurefşan KARABÖRK   

 

 

 

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 10:12:17 Güncellenme tarihi: 09-11-2023 16:27:44