ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri Bölüm Projeleri

BAP PROJELERİ

 •  Organik ve İnorganik Kökenli Azotlu Gübrelerin Patatesin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. BAP Projesi, 2014-2016, Ordu Üniversitesi.
 • Farklı Potasyum ve Fosfor Dozlarının Patates’te (Solanum tuberosum L.), Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, 2014-2016, Ordu Üniversitesi.
 • Farklı Potasyum Dozlarının , Bazı Patates Çeşitlerinin, Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine   Etkilerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, 2014-2016, Ordu Üniversitesi.
 • Farklı Organik Gübrelerin Kılçıksız Brom (Bromus inermis Leyss)’da Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. BAP Projesi, 2013-2016, Ordu Üniversitesi.
 • Farklı Organik Gübre ve Dozlarının İngiliz Çiminde (Lolium perenne L.) Verim ve Verim Öğelerine Etkilerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, 2013-2016, Ordu Üniversitesi.
 • Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Yerel Bezelye Populasyonlarının Yemlik Kullanım Olanaklarının ve SSR Markörleri ile Genetik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi. BAP Projesi, 2014-2016, Ordu Üniversitesi.
 • Ordu ili yerel mısır (Zea mays l.) Genotiplerinin morfolojik karakterizasyonu. BAP Projesi, 2011-2014.
 • Farklı azot dozlarının ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin verim, verim öğeleri ve klorofil içeriklerinin yapay sinir ağı ile belirlenmesi. BAP Projesi, 2012-2015.
 • Ekinezya Bitkisinin Bazı Türlerinde Hücre Süspansiyon Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Yürütücü. BAP Projesi, 2014-2016, Ordu Üniversitesi.
 • Ekinezya Bitkisi Uçucu Yağının Morfogenetik, Ontogenetik ve Diurnal Değişimler Yönünden Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması. Yürütücü. BAP Projesi, 2013-2015, Ordu Üniversitesi.
 • Toprak Kökenli Fungusların Mücadelesinde Bazı Uçucu Yağların Etkisi Üzerine Araştırmalar. Araştırmacı. BAP Projesi, 2013-2015, Ordu Üniversitesi.
 • Farklı Sodyum Klorür Konsantrasyonlarının Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.Çeşit ve Genotipleri Gelişimine Etkisi. BAP Projesi, 2014-2016, Ordu Üniversitesi.
 • Farklı Sodyum Klorür Konsantrasyonlarının Bazı Börülce (Vigna sinensis) Çeşitlerinde Bitki Gelişimine etkisi. BAP Projesi, 2015-2017, Ordu Üniversitesi.

 

TÜBİTAK/SANTEZ/TAGEM PROJELERİ

 • Ferula Lycia Boiss ve Achillea Gypsicola Türlerinde Kallus Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Yürütücü. TUBİTAK Projesi – 1001, Proje No:  1140565.

 

AB PROJELERİ

 • TR0502.02/DOKAP/LDI-016. Avrupa Birliği Projesi. We, the handicapped, are ready to make a difference.  Yardımcı Araştırıcı. 2007-2008.

 

DİĞER KURUMLARLA İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

 • Doğu Karadeniz Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Envanterinin Çıkarılması, Ticari Kullanımının Araştırılması ve Üreticilerin Eğitimi Projesi. DOKAP Projesi, 2015-2017, Yardımcı Araştırıcı.
 • Çaldere, Gedikli, Gökçebayır ve Yukarıdüvencili Köyü Yaylası Argan Obası Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi (Akkuş Ordu) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2012-2016 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir)
 • Perşembe Yaylası Adatepe, Armutlu, Afurcuk ve Yakacık Obası Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi (Aybastı Ordu) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2012-2016 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir)
 • Ulubey İlçesi Çubuklu, Şahinkaya ve Yukarıkızılen Köyleri, Beytamı Obası Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi (Kabadüz Ordu) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2012-2016 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir)
 • Ilıca Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi. (İkizdere Rize) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2012-2015 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir)
 • Goçup, Yurt, Mendagon Yaylaları ve Kayaiçi Köyü Meraları Islah ve Amenajmanı Projesi (Araklı Trabzon) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2012-2016 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir)
 • Melikşah Köyü Yaylaları Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi (Tonya Trabzon) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2012-2016 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir)
 • Eminağa ve Karataş Yaylası Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Kabadüz Ordu. Başlangıç ve Bitiş Tarihi:15.01.2014-15.12.2018 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir)
 • Alacalar ve Sarıyer Yaylası Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Aybastı Ordu. Başlangıç ve Bitiş Tarihi:15.01.2014-15.12.2018 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir)
 • Ordu İli Korgan İlçesi Geçiobası- Turnalık Yaylası Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Başlangıç ve Bitiş Tarihi:15.01.2015-15.12.2019 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • 43. Ordu İli Kabadüz İlçesi Ordulu-Ulubeyli Yaylası Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi. Başlangıç ve Bitiş Tarihi:15.01.2015-15.12.2019 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Şenyuva Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2013-31.12.2016 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Rize İli İkizdere İlçesi Demirkapı Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2015-31.12.2019 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Rize İli İkizdere İlçesi Ballıköy Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2013-31.12.2016 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Rize İli İkizdere İlçesi Meşeköy Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2014-31.12.2017 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Rize İli Çayeli İlçesi Uzundere Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2015-31.12.2018 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Rize İli Fındıklı İlçesi Yaylacılar Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2015-31.12.2019 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Giresun İli Yağlıdere İlçesi Yeşilpınar Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2013-31.12.2016 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Giresun İli Bulancak İlçesi Döngeri Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2014-31.12.2017 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Giresun İli Eynesil İlçesi Kemaliye- Yarımca Köyleri Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2015-31.12.2018 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Giresun İli Alucra İlçesi Tepeköy Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2015-31.12.2018 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi Dağlıca, Ardıçatak, Çakırlı Köyleri Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2013-31.12.2016 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Trabzon İli Tonya İlçesi Yakçukur Köyü Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2014-31.12.2018 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Trabzon İli Çaykara İlçesi Malagamboz Yaylası Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2015-31.12.2018 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir).
 • Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Gökçeköy köyü Alaca Yaylası Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi.  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.01.2015-31.12.2018 (Danışmanlık) (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından

Ekleme tarihi: 28-11-2018 11:14:38