ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri Bölüm Projeleri

TÜBİTAK/SANTEZ/TAGEM PROJELERİ

 • Karadeniz Bölgesinde Karayemiş seleksiyonu ve çoğaltılması üzerine araştırmalar. TÜBİTAK. Proje No: 107O252, (2007-2010)
 • Seçilmiş Karayemiş () Genotiplerinin SSR Markırları ile Moleküler Karakterizasyonu. TÜBİTAK. Proje No: 1150564.
 • Gama Işını Uygulamalarının Natürel İç Fındıkta Depolama Kalitesine Etkileri. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanliği SANTEZ 01357.STZ.2012-1 (2012-2014)
 • Tombul ve Palaz Fındık Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nın aşı Performansının Belirlenmesi ve Anacın Verim ve Kalite Üzerine etkisi. TAGEM-projesi (FAE)(2009-2015)

 

BAP PROJELERİ

 • Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Tombul Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 99.119.001.1 (1999-2001)
 • Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Tombul, Palaz, Kalınkara Ve Çakıldak Fındık Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 20.119.001.1 (2000-2003)
 • Fındıkta Kurutma Yöntemlerinin Meyve Kalitesi ve Muhafaza süresi üzerine etkileri. ODÜ BAP Proje No: TF-1332, (2014-2015)
 • Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilen Tombul, Palaz, Çakıldak ve Kalınkara Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonunun Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2004-2005).
 • Trabzon İli Merkez İlçe Karayemişlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 98.119.001.4 (1999-2001)
 • Doğu Karadeniz Bölgesi Muşmulalarının (Mespilus germanica L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 21.119.001.2 (2001-2004)
 • Gümüşhane İli Zerdalilerinin (Prunus armeniaca L.) Seleksiyon yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 2002.119.001.1 (2002-2005)
 • Japon Grubu (Prunus salicina L.) ‘Black Splendor’ Erik Çeşidinin Muhafaza Performansının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar ODÜ BAP Proje No: TF-1555 (2015)
 • Giresun İli Doğankent İlçesinde Yetişen Vaccinium spp Türlerinin Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri ODÜ BAP Proje No: TF-1452, (2014-2015)
 • Bazı Çilek Çeşitlerinin Ordu Ekolojisine Adaptasyonu. KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, (2000-2003)
 • Yağlıdere (Giresun) Yöresinde Yetişen Mahalli Elmaların Bazı Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi. ODÜ BAP (2013-2015)
 • Çamaş (Ordu) Yöresinde Yetişen Yerel Elma Çeşitlerinin Bazı Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ODÜ BAP (2014-2015)
 • Trabzon’da Yetişen İsabella (Vitis labrusca L.) Üzüm Tiplerinin Belirlenmesi, Seleksiyonu ve Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar KTÜ Araştırma Fonu Projesi Proje no: 2002.119.1.3, (2003-2006)
 • Görele’de (Giresun) Yetişen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Seleksuyonu Üzerine Araştırmalar  K.T.Ü. 98.119.001.2 (1998-2000)
 • Harş Harşit Vadisinde Yetiştirilen Cevizlerin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar. K.T.Ü.98.119.001.3.-Gümüşhane Valiliği (1998-2001)
 • Gümüşhane Yöresinde Yetiştirilen Kızılcıkların (Cornus mas L.)  Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar. K.T.Ü. 02.119.001.4 (2002-2004)
 • Patlıcan İncirinde Klon Seleksiyonu. K.T.Ü. 03.119.001.3 (2003-2005)
 • Giresun Mezkez İlçede Kızılcık Seleksiyonu, Proje No: TF1224.(2013-2014)
 • Ordu Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Zambakgillerin Tespiti ve Kültüre Alınması Proje No:TP1226. (2013-2014)
 • Bazı Yeşilliklerde Ekim Zamanı ve Hasat Büyüklüğünün Yaprak Kalitesi Üzerine Etkisinin
 • Matematiksel Olarak Modellenmesi. Ordu Üniversitesi BAP Proje No: AR-1211, (2012-2015)
 • Bazı Yerel Soğan (Allium cepa L.) Genotiplerinin Yeşil Soğan Üretimindeki Performanslarının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi BAP Proje No: TF-1233, (2012-2014)
 • Hıyarda Hıyar Mozaik Virüsü (CMV) ile Bitki Besin Elementi İlişkilerinin Araştırılması.  Ordu Üniversitesi BAP Proje No: AR-1245 (2012-2013)
 • Humus ve Humik Asit Uygulamalarının Marulda Besin Elementi Alımı ve Verim Üzerine Etkileri. Ordu Üniversitesi BAP Proje No: TF-1329 (2013-2014)
 • Yerel Karpuz Genotiplerinin Tuz Stresine Toleranslarının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi BAP Proje No: TF-1331 (2013-2014)

 

AB PROJELERİ

 • Modern Fındık Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Eğitim Projesi. AB-TR 0502.02/LDI-161 TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı
 • Organik Tarım Geliştirme Projesi. AB-TR0502.02/LDI-388 TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı
 • Sürdürülebilir ve Karlı Fındık Yetiştiriciliği. AB-TR0502.02/LDI-210 TR90-DOKAP TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı
 • Fatsa Fındık, Kivi ve Ceviz Üretimi Geliştirme Projesi. AB-TR0502.02/LDI-404 TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı
 • Fındık Yetiştiriciliğinde İyi Tarım uygulamaları. AB-TR0502.02/LDI-021 TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı
 • Fındık Dikim Sistemleri LLP-LDV-VETPRO-07-TR-0451. AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo Da Vinci Hareketlilik Programı Spain-France
 • Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu mamullerde Kullanımı. AB-TR07H1.02-001/214 MFIB Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı

 

DİĞER KURUMLARLA İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

 • Yaş ve Kuru Çayda Önemli Kalite Parametrelerinin ve Verimin Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904)) (Prostigmata: Tarsonemidae) Zararlısı ile Bulaşık Olup Olmama Durumuna Göre Değişiminin Belirlenmesi. Çaykur Atatürk Çay Ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Protokol No: 3b (12.04.2013-25)
 • Bazı meyve türlerinin (kivi, maviyemiş, böğürtlen, ahududu, çilek, frenküzümü, bektaşiüzümü, trabzonhurması, karayemiş, turnayemişi) Trabzon ili Hayrat ilçesinde organik olarak yetiştirilme olanaklarının araştırılması, Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı, (2006- 2012)
 • Giresun ili ve ilçelerinde Yetiştirilen Cevizlerin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar.  Giresun Valiliği
 • İskilip Yöresinde Yetişen Cevizlerin Seleksiyon Yoluyla Islahı. Çorum/ İskilip Kaymakamlığı-Belediye Başkanlığ-İSTARGE
 • İskilip İlçesinde Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Çorum/ İskilip Kaymakamlığı-Belediye Başkanlığ-İSTARGE 

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 11:03:16 Güncellenme tarihi: 28-11-2018 11:04:05