ZİRAAT FAKÜLTESİ

Stratejik Plan

BELİRLENEN MİSYONUMUZ

Katılımcı ve insan odaklı bir yaklaşımla; araştıran, sorgulayan, evrensel etik değerleri benimsemiş, yetkin bireyler yetiştirmek, yaptığı ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalarla bulunduğu bölgenin ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaktır.

 

BELİRLENEN VİZYONUMUZ

Nitelikli eğitim ve bilimsel araştırmaları ile öne çıkan, paydaşlarıyla bütünleşen, rekabetçi, yenilikçi, çevreye duyarlılığı ve insan merkezli yaklaşımıyla tercih edilen bir üniversite olmaktır.

BELİRLENEN TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Değerlerine Bağlılık: Ordu Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan temel ilke ve değerlere bağlıdır.
  • Evrensel ve Ulusal Değerlere Saygı: Ordu Üniversitesi, insana saygılı, adaletli, dürüst, iyi niyet gösteren, toplumsal değerlerle örtüşen  bir üniversitedir.
  • Etik İlkelere Saygı: Ordu Üniversitesi, temel evrensel etik ilkelere duyarlı ve saygılıdır.
  • Katılımcılık ve Paydaş Odaklılık: Ordu Üniversitesi, yönetim süreçlerinde toplam kalite yönetimi anlayışı ile paydaşlarının görüş ve düşüncelerine önem vermektedir.
  • Yenilikçilik: Ordu Üniversitesi, nitelikli bilimsel bilginin üretilmesinde öncü bir anlayışla  yenilikçi bakış açısının oluşması için elverişli ortamlar sağlamaktadır. 
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Ordu Üniversitesi, faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği ön planda tutmaktadır.
  • Toplum ve Çevreye Duyarlılık: Ordu Üniversitesi, toplumsal sorunlara karşı duyarlılığı esas alarak sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve çevreye saygı bilincini oluşturmayı amaçlamaktadır.
  • Eleştirel Düşünme ve Bilimsellik: Ordu Üniversitesi, eleştirel düşünme ve bilimsellik ilkelerini öncü ilkeler olarak benimsemektedir.
  • Yetkinlik: Ordu Üniversitesi, alanında yetkinlik kazanmış ve topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 13:50:43 Güncellenme tarihi: 18-11-2022 16:42:18