ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Projeleri

Tübitak Projeleri

 • Fındıkta destek sulamanın verim ve kalite özelliklerine etkisinin incelenmesi. TÜBİTAK-Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2014-2017. (devam ediyor)
 • Atık Fındık Zurufunun Mikrobiyal Biyoteknolojik Teknikler ile Kompostlanması. TÜBİTAK Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2015.
 • Toprak Suyunun Doymuş ve Doymamış Hidrolik İletkenliğinin Klorun Birebir Yer Değiştirme Testleri (Miscible Displacment Tests) İle Ölçümü, Karakterizasyonu ve Matematiksel İfadesi. TÜBİTAK Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2012.
 • Fındık zurufu ve arıtma çamurunun solucanlar (Eisenia foetida) ile kompostlanması, elde edilen vermikompostun sera ve tarla koşullarında buğday (Triticum aestium) bitkisinin verim ve bazı toksik metal kapsamlarına etkisinin belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2010.
 • Buğdayda Hızlı ve Basit-Nitrat Doku Testleri Kullanılarak Azot (N) Dozunun Saptanması.TÜBİTAK Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2002.

AB Projeleri

 • We, the handicapped, are ready to make a difference (greenhouse experiment)  2007-2008 Avrupa Birliği Projesi, Yürütücü, 2008.
 • Diagnosis and Control of Salinity and Nitrate Pollution in Mediterranean Irrigated Agriculture (QUALIWATER)  Avrupa Birliği Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2006-2011.

Diğer kuruluşlarla işbirliğinde yürütülen projeler

 • Phosphorus fertilizer effects in rotational trials at Cukurova region of Turkey. Imphos-Icarda Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1999-2002.
 • Phosphorus fertilizer use and managament in the GAP and Çukurova Regions of Turkey,  IMPHOS Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2002-2005. 
 • Karaköy (Samsun) Tarım İşletmesi Toprak Etüt ve Haritalandırılması. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2003.
 • Kivi ve Fındık Bitkisinde Borlu Gübrelemenin Verim ve Yaprakların Bor İçerikleri Üzerine Etkisi. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, Yürütücü, 2010.
 • Doğu Karadeniz (Ordu-Samsun) Bölgesi’nde Fındığın Bor Beslenme Durumu Ve Uygun Bor Kaynağı İle Bor Gübreleme Yönteminin Belirlenmesi. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, Yürütücü, 2015.
 • Tarımda Borlu Gübre Kullanımı. ETİ HOLDİNG Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 1999 – 2001.
 • Fındıkta Bazı Bitki Besin Elementi Sınır Değerleri İle Gübrelemenin Fındığın Verim Ve Kalitesine Etkileri. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2006-2012.

BAP Projeleri

 • Kireçli toprakların fosfor durumlarının belirlenmesi ve fosfor uygulamasının mısır üretimine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Tez Projesi, 2002-2005.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşim Sahası Topraklarının Erozyon Etüdü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAP Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2001.
 • Yüzey Toprağı Stabilizasyon Yöntemlerinin Arazide Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 1999.
 • Organik Tarımda Fındık Zuruf Kompostunun Bitki Besleme ve Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanılabilirliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi. Yürütücü, 2001.
 • Ordu Yöresinde Fındık (Corylus Avellana L.) Yetiştirilen Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Fındığın Beslenme Durumu ve Meyvesinin Kalite Özellikleri. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2001.
 • Ordu Yöresinde Yetiştirilen Kivi Meyvesinin (Actinidia deliciosa) Toprak ve Yaprak Analizleriyle Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi. KTÜ Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü, 2004.
 • Azotlu ve Potasyumlu Gübrelemenin Hayward Kivi Çeşidinde (Actinidia deliciosa) Yaprakların Besin Maddesi Dağılımı ile Verim Üzerine Etkisi. KTÜ Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü, 2004.
 • Bafra Ovası Tarım Topraklarının Mikrobiyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Ile Bazı Efektif Grupların Aktivitelerinin Saptanması. Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2010.
 • Kısa Gün Çilek Çeşitlerinde Bor Gübrelemesinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi BAP Araştırma Projesi, Yürütücü.
 • Magnezyum Gübrelemesinin Fındıkta Verim ve Bitki Besin Düzenine Etkisi.  Ordu Üniversitesi BAP Araştırma Projesi, Yürütücü. 2013-2015.
 • Kivi Tarımı Yapılan Toprakların Mikrobiyolojik Ve Biyokimyasal Özellikleri İle Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Ordu Üniversitesi BAP Araştırma Projesi, Yürütücü.
 • Ordu İli Merkez İlçe Topraklarında Erozyon Riskinin Jeoistatistiksel Tekniklerle Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi BAP Araştırma Projesi, Yürütücü, 2015.
 • Farklı tuz konsantrasyonlarında tere bitkisinin gelişimi üzerine humus ve humik asit uygulamalarının etkisi. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü.
 • Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Arpa Çeşitlerinin Tuzlu Topraklarda Kadmiyum’a (Cd) Dayanıklılık Kapasitelerinin Araştırılması. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2013.
 • Çim Alanlarında Fındık Zuruf Kompostunun Örtü Materyali Olarak Kullanımı. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2014.
 • Rize İlindeki Çay Bahçelerinin Toprak ve Yaprak Analizi ile Mikro Besin Element Düzeylerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2014.
 • Organik Materyal İlavesi ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Ispanak Bitkisinin (Spinacia oleracea) Gelişimi ve Nitrat Akümülasyonuna Etkileri. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2014.
 • Su Noksanlık Stresi Altındaki Mısır Bitkisinin (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Fındık Zuruf Kompostu Uygulamalarının Etkileri. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2014.
 • Palaz ve Tombul Çeşit Fındık Bitkisi Yapraklarında Bitki Besin Maddesi İçeriklerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2014.
 • Asit Reaksiyonlu Toprağa Kireç Uygulamasının Aşılı ve Aşısız Domates Bitkisinin Gelişimi ile Bitki Besin Maddesi İçeriği Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2015.
 • Ordu Yöresi Farklı Mısır Genotipleri’nin Çinko Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2015.
 • Ordu - Merkez İlçe Fındık Bahçelerinin Toprak Verimliliği Ve Bitki Besleme İlişkilerinin Saptanması. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2015.
 • Mantar Kompostunun Çim Alanların Oluşturulmasında Kullanım Olanağı. Ordu Üniversitesi BAP, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü. 2015.

Ekleme tarihi: 28-11-2018 11:15:15 Güncellenme tarihi: 19-09-2023 21:45:04