ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri Bölümü

Bölüm Hakkında

Tarla Bitkileri Bölümü; Türk tarımı ve ekonomisi için vazgeçilmez önemi olan tahıllar ve yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ile çayır-mera ve yem bitkileri ıslahı ve yetiştirme teknikleri konularında eğitim-öğretim ve araştırmalar yapmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümü’nde, dört yıllık Lisans Programı’nın yanı sıra, Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. Lisans Programı Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri ve Tarla Bitkileri uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Mezunlar "Ziraat Mühendisi" unvanını alırlar. Ziraat Mühendisleri, öncelikle Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olanlar olmak üzere kamu kurumlarında ve tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, tohumculuk üretimi ve pazarlaması, tarıma dayalı gıda sanayi, tarımsal mücadele konularında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında yönetici, teknik eleman, araştırmacı ve ıslahçı olarak çalışabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler ise; belirli şartları sağladıktan sonra araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev alabilirler.

Bölümde 3 profesör, 1 doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca, 24 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisi lisansüstü eğitim görmektedir. Bölümde görevli öğretim elemanları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, çeşitli kaynaklarından yararlanarak araştırma çalışmaları yaparlar ve yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel etkinliklere katılırlar. 

  

Başkanın Mesajı

Bölümümüzde özel sektöre ve resmi kuruluşlara ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere Endüstri bitkileri, Tahıllar ve Yem bitkileri Çayır Mer’a konularında teorik ve uygulamalı derslerle, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim verilmektedir. 

Bölümümüz özellikle Karadeniz Bölgesinin sorunlarına ışık tutacak şekilde tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri,  biyoteknoloji,  organik tarım, yeni bitkilerin kültüre alınması, endemik türlerin ve geofitlerin kültüre alınması, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi ile ilişkili konularda çalışmalar yapmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümünde dört yıllık lisans eğitimini tamamlayanlar Ziraat Mühendisi,  Lisansüstü eğitim sonunda ise,  Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Doktoru unvanını almaktadır.

Teorik ve pratik bilgilerin birlikte verildiği, sevgi ve hoşgörü ortamında paylaşımcı, fedakâr hocalarımız ile bölümümüzde kalıcı dostluklar oluşmaktadır.

 

 Prof. Dr. Nuri YILMAZ

Bölüm Başkanı

Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Nuri YILMAZ Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şevket Metin KARA  
Prof. Dr. Özlem ÖNAL AŞCI     Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Fatih ÖNER  
Doç. Dr. M. Akif AÇIKGÖZ  
Dr.Öğr. Üyesi ÖZBAY DEDE  
Arş. Gör. Dr. Ferda ÖZKORKMAZ  
Arş. Gör. Özge ŞİMŞEK SOYSAL  
Arş. Gör. Gözde  Hafize YILDIRIM  

 

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 10:28:57 Güncellenme tarihi: 09-11-2023 16:26:28