ZİRAAT FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği Projeleri

BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYELERİNCE YÜRÜTÜLEN PROJELER 

 1. Farklı sulama seviyelerinin Kanola’da yağ asitleri kompozisyonuna ve biyodizel kalitesine etkisinin irdelenmesi, TF-1427, 2014-2016, (Yüksek Lisans Çalışması).

 2. Fındıkta destek sulamanın verim ve kalite özelliklerine etkisinin incelenmesi, TÜBİTAK-TOVAG, 114O553, 2014-2017.

 3. Farklı su stresi uygulamalarının karayemişin morfolojik ve pomolojik özelliklerine etkisinin incelenmesi, Ordu Üniversitesi, AR-1320, 2013-2016.

 4. Ordu yöresinde farklı seviyeli su uygulamalarının mısırın verim ve verim bileşenlerine etkilerinin irdelenmesi, Ordu Üniversitesi, AR-1318, 2013-2015.

 5. Mercimek Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Seviyelerinin Sera Gazı Salınımına Etkisinin Belirlenmesi, HÜBAK Proje No: 1037, 2010-2012.

 6. Yarıkurak iklim bölgesinde pamuk ekili alanda farklı sulama düzeyleri ve gübre dozlarının, C02, N2O, CH4 emisyonuna etkisi ve emisyonun verim ve verim bileşenleriyle ilişkisi. TÜBİTAK-TOVAG-107O546, 2007-2009.

 7. GAP Bölgesinde Günlük Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların ARMA Modellerinin Geliştirilmesi ve Alansal Dağılımının Haritalanması, Hızlı Proje, TÜBİTAK-CAYDAG-106Y007, 2006-2007.

 8. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Aylık Toplam Yağışların Derinlik-Alan-Frekans Eğrilerinin Geliştirilmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 619, 2006.

 9. GAP Bölgesinde Referans Bitki Su Tüketimi (ETo) Değerlerindeki Değişimin İrdelenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 706, (Yüksek Lisans Çalışması), 2005.

 10. GAP-YENEV Yenilenebilir Enerji Ar-Ge Projesi, Harran Üniversitesi.

 11. Yarı Kurak Koşullarda Silajlık Mısırın Farklı Sulama Rejimlerinin ve Farklı Biçim Dönemlerinin Verim Bileşenleri ve Silaj Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 522, 2004.

 12. Harran Ovası Koşullarında Infrared Tekniği Kullanarak Pamukta Bitki Su Stresi İndeksinin (CWSI) Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 317, 2003.

 13. Harran Ovası Koşullarında Çizgi Yağmurlama Yöntemiyle Sulanan Yerfıstığında Farklı Su Düzeylerinin ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No:404, 2003.

 14.  Yarı Kurak İklim Kuşağında Farklı Gelişim Dönemlerinde Damla Sulama ile Uygulanan Değişik Su Düzeylerinin II. Ürün Ayçiçeğinde Verim ve Kaliteye Etkisi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 315, 2002.  


Ekleme tarihi: 28-11-2018 11:07:50 Güncellenme tarihi: 28-11-2018 11:08:12