E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Linkler
     

AGRICULTURE GUIDE

 

     
     
    

Ziraat Fakülteleri 

Adnan Menderes Üniversitesi  (Aydın) 

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) 

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) 

Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) 

Çukurova Üniversitesi (Adana) 

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) 

Ege Üniversitesi (İzmir)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) 

Harran Üniversitesi (Urfa) 

Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) 

Ordu Üniversitesi (Ordu) 

Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) 

Osman Gazi Üniversitesi (Eskişehir) 

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) 

Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) 

Uludağ Üniversitesi (Bursa) 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Kurumları 

Resmi Gazete Bilgi Merkezi 

Yüksek Öğretim Kurumu 

T.C. Kimlik No Sorgulama 

Vergi Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Devlet Planlama Teşkilatı 

Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı 

Merkez Bankası 

Gıda ve  Kontrol Genel Müdürlüğü 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Digital Kütüphanesi (TAGEM) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 

 

Bilgi Kaynakları ve İstatistik 

Ankara Üniversitesi E-kütüphane 

Ceterisparibus 

ABD Tarım İstatistikleri (NASS) 

ABD Tarımsal Ağ Bilgi Merkezi (AGNIC) 

Tarımsal Ağ Bilgi Merkezi (AGNIC) 

Agriculture Guide 

AgAnswers (Tarımsal Çözümler Servisi ) 

Agricultural Law (Tarımsal Mevzuat Bilgi Sistemi) 

AgriGator (Tarımsal Kuruluşlar Dizini) 

AgriLunch (Tarımsal Siteler Dizini 

AgriNet (TAMU Tarımsal Bilgi Servisi) 

AgriSurf (Tarımsal Rehber) 

Almanya Tarımsal Bilgi Ağı DAINET) 

BM İstatistik Bölümü 

FarmSource (Tarımsal Siteler Dizini) 

İnternet İçin Çiftçi Rehberi 

Inverizon (Tarımsal Haberler 

Kanada Kırsal Bilgi Sistemi 

OECD İstatistikleri 

OSU Tarımsal Siteler Listesi 

ABD Araştırma, Eğitim ve Yayım Hizmetleri (REUSDA) 

ABD Ekonomik Araştırmalar Merkezi 

ABD Kırsal Kalkınma Kurumu (RURDEV) 

ABD Tarımsal Araştırma Servisleri (ARS) 

ABD Tarım Ekonomisi Derneği 

AGRICOLA 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri 

Akdeniz Ülkeleri Tarımı Araştırma ve Uygulama Merkezi (CIHEAM) 

Amerikan Tarımsal Bilgi-İşlem Şirketleri Birliği (AACC) 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu (CGIAR) 

Dünya Tarım Bordu 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)   

İktisadi Kalkınma vakfı (İKV) 

Inter-American tarımsal İşbirliği Enstitüsü (IICA) 

Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Konseyi (CAST) 

Tarım, Gıda ve Biyolojik Sistem Mühendisleri Kurumu (ASAE) 

Tarımsal ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IANR) 

Tarımsal Internet Kullanıcıları Kurumu (AIUA) 

Uluslararası Gıda ve Tarım Yönetimi Kurumu (IAMA) 

Uluslararası Kurak Alanlarda Tarım Merkezi (ICARDA) 

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu 

Uluslararası Tarımsal Değişim Kurumu (IAEA 

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 

  

Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği Ana Sayfası 

Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği 

AB Araştırma ve Geliştirme Bilgi Hizmetleri (CORDIS) 

Avrupa Birliği İstatistik Servisi ( EUROSTAT) 

Avrupa Tarımsal Bilgi Teknolojileri Ağı (EUNITA) 

Avrupa Tarımsal Öğretim Kurumları Ağı 

Avrupa Tarımsal Multimedya Ağı 

Leonardo da Vinci Eğitim Programı 

Jean Monnet Burs Programı 

  

Tarımsal Linkler 

Tarım Kredi Kooperatifleri 

Ziraat Mühendisleri Odası 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

TEMA 

Turkiye Gubre Sanayi 

Turkiye Şeker İşletmeleri Genel Müdürlügü 

Ege Çiftçiler Derneği 

Ege İhracatçılar Birliği 

Tarım Ekonomisi Derneği 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı