E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Tarla Bitkileri Bölümü

  


Bölüm Hakkında

Tarla Bitkileri Bölümü; Türk tarımı ve ekonomisi için vazgeçilmez önemi olan tahıllar ve yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ile çayır-mera ve yem bitkileri ıslahı ve yetiştirme teknikleri konularında eğitim-öğretim ve araştırmalar yapmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümü’nde, dört yıllık Lisans Programı’nın yanı sıra, Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. Lisans Programı Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri ve Tarla Bitkileri uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Mezunlar "Ziraat Mühendisi" unvanını alırlar. Ziraat Mühendisleri, öncelikle Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olanlar olmak üzere kamu kurumlarında ve tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, tohumculuk üretimi ve pazarlaması, tarıma dayalı gıda sanayi, tarımsal mücadele konularında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında yönetici, teknik eleman, araştırmacı ve ıslahçı olarak çalışabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler ise; belirli şartları sağladıktan sonra araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev alabilirler.

Bölümde 2 profesör, 2 doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca, 24 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisi lisansüstü eğitim görmektedir. Bölümde görevli öğretim elemanları, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, çeşitli kaynaklarından yararlanarak araştırma çalışmaları yaparlar ve yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel etkinliklere katılırlar. 

  

 Başkanın Mesajı

Bölümümüzde özel sektöre ve resmi kuruluşlara ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere Endüstri bitkileri, Tahıllar ve Yem bitkileri Çayır Mer’a konularında teorik ve uygulamalı derslerle, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim verilmektedir. 

Bölümümüz özellikle Karadeniz Bölgesinin sorunlarına ışık tutacak şekilde tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri,  biyoteknoloji,  organik tarım, yeni bitkilerin kültüre alınması, endemik türlerin ve geofitlerin kültüre alınması, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi ile ilişkili konularda çalışmalar yapmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümünde dört yıllık lisans eğitimini tamamlayanlar Ziraat Mühendisi,  Lisansüstü eğitim sonunda ise,  Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Doktoru unvanını almaktadır.

Teorik ve pratik bilgilerin birlikte verildiği, sevgi ve hoşgörü ortamında paylaşımcı, fedakâr hocalarımız ile bölümümüzde kalıcı dostluklar oluşmaktadır.

 Prof. Dr. Şevket Metin KARA

Bölüm Başkanı

 Öğretim Elemanları

 

Prof. Dr. Şevket Metin KARA (Bölüm Başkanı).

Tel: 6340
Fax: 0 452 234 44 00
Prof. Dr. Nuri YILMAZ  Tel: 6341

Doç. Dr. Özlem ÖNAL AŞÇI   

Tel: 6343

Dr. Öğretim Üyesi Özbay DEDE

Tel: 6344

Dr. Öğretim Üyesi Fatih ÖNER  (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Tel: 6345

Araş. Gör. Ferda ÖZKORKMAZ   Tel:Telefon Rehberi
Araş. Gör. Dr. M. Akif AÇIKGÖZ  Tel: Telefon Rehberi
Araş. Gör. Dr. Gürkan DEMİRKOL  Tel: Telefon Rehberi
Araş. Gör. Ayşegül KIRLI  Tel: Telefon Rehberi
Araş. Gör. Muharrem ÖZCAN  Tel: Telefon Rehberi
Araş. Gör. Özge ŞİMŞEK SOYSAL  Tel: TELEFON REHBERİ
   
   
Bölüm Sekreterliği 6222


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı