E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 Bölüm Hakkında                                                                                                                                            

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi 11.7.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3837 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olup, 1994-1995 Eğitim-Öğretim dönemi Toprak Bölümüne öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. Lisans eğitimi düzeyinde Ordu’da kurulan  ilk bölümdür.

Ziraat Fakültelerinde gidilen yeniden yapılanma ile bölümümüzün adı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olarak değiştirilmiş, halen bu isimle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeinde 

Bölümümüzde; 5 Profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 11 öğretim elemanı ile Lisans ve Lisans Üstü (Yüksek  lisans, doktora) düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. dır.Toprak biliminde bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve araştırıcı bilim adamı yetiştirmeyi amaçlayan temel araştırmalar ile toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerinin saptanması, sınıflandırılması, haritalanması, bitkilerin beslenmesi-fizyolojisi ve bitki-toprak-su sistemlerini araştıran ve inceleyen çalışmalar yapılmakta

Ö  Ğ  R  E  T  İ  M     E  L  E  M  A  N  L  A  R  I     V  E    B  İ  L  İ  M      D  A  L  L  A  R  I
Toprak Bilimi  Açıklama

Toprak Bilim

 • Toprakların yapısını, Oluşumunu ve dağılışını
 • Toprak  erozyonunu, Topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ile bunların ortaya çıkardığı sonuçları konu edinen bilim dalıdır.
 • Arazi kullanımı gibi uygulamaya yönelik çalışmalara da kaynaklık eden önemli bir bilim dalıdır.

İş İmkanları

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde,
 • Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde,
 • Belediyelerde, Tarım ilaç firmalarında, Resmi ve özel analiz laboratuvarlarında,
 • Gübre fabrikalarında, Özel çiftlikler ve seralarda,
 • Doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği,
 • Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bölümü mezunlarıdır.
 • Prof. Dr.
 • Damla BENDER ÖZENÇ
 • damlabender@hotmail.com
 • Dr. Öğ. Üyesi
 • Funda IRMAK YILMAZ
 • Bölüm Başkan Yardımcısı
 • fundairmak@hotmail.com
 • Arş. Gör.
 • Selahattin AYGÜN
 

 

 
     
Bitki Besleme  Açıklma
 • Prof. Dr.
 • Faruk ÖZKUTLU
 • Bölüm Başkanı
 • farukozkutlu@hotmail.com
 

Bitki Besleme

 • Bitkilerin beslenme ve fizyolojisi,
 • Bitki beslemenin temel ilkeleri,
 • Gübreler ve gübreleme tekniği,
 • Gübre ham maddelerinin, organik tarımda bitki besleme,
 • Fertigasyon,
 • Ormancılıkta gübreleme tekniği,
 • Bitkilerde beslenme ve kalite ilişkileri,
 • Besin elementi noksanlık belirtileri ile hastalık-zararlı belirtilerinin karşılaştırılması,
 • Toprak ve bitki analiz sonuçlarını yorumlama tekniği,
 • Türkiye Gübreleme Rehberi,
 • Bitki besleme reçetesi hazırlama tekniği ve pratik örnekleri gibi daha pek çok konu derslerde anlatılmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

 

 


 • Prof. Dr.
 • Kürşat KORKMAZ
 • korkmaz60@hotmail.com
 • Arş. Gör.
 • Sezen KULAÇ
 • sezenkulac@hotmail.com
 • Arş. Gör.
 • Mehmet AKGÜN
 • mehmetakgun52@gmail.com 
 
 •  Arş Gör.
 • Özlem ETE
 • ozlemete87@gmail.com
 

 


 

 Bölüm Sekreterliği 
 •  6222
    SAYFA BAŞI

 

Eurasian Journal of Soil Science

 

 

 

 


 
 

Adres : 

 Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi 52200/ORDU

Telefon : 

 0 (452) 234 66 31 (Dekanlık)

Faks : 

 0 (452) 234 66 32  (Dekanlık)

Bölüm Sekreterliği:

 0 (452) 234 50 10/3404

Üniversite Santral:

 0 (452) 234 50 10 (iç hat numarası)

 

 TEST-1

İÇİNDEKİLER


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı