E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü


Bölüm Hakkında                                                                                                                                      


Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi 11.7.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3837 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olup, 1994-1995 sezonunda Toprak Bölümü'ne öğrenci alınarak, eğitim-öğretime başlamıştır. Lisans eğitimi düzeyinde Ordu’da ilk kurulan bölümdür

Ziraat Fakültelerinde gidilen yeniden yapılanma ile bölümümüzün adı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olarak değiştirilmiş, halen bu isimle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 Toprak biliminde bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve araştırıcı bilim adamı yetiştirmeyi amaçlayan temel araştırmalar ile toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerinin saptanması, sınıflandırılması, haritalanması, bitkilerin beslenmesi-fizyolojisi ve bitki-toprak-su sistemlerini araştıran ve inceleyen çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümümüzde 5 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 Araştırma görevlisi olmak üzere 11 öğretim elemanı ile Lisans ve Lisans Üstü (Yüksek  lisans, doktora) düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ö  Ğ  R  E  T  İ  M     E  L  E  M  A  N  L  A  R  I     V  E    B  İ  L  İ  M      D  A  L  L  A  R  I
Toprak Bilimi  Açıklama

Prof. Dr. Tayfun AŞKIN

tayfun5261@yahoo.com

Toprak Bilim

 • Toprakların yapısını, Oluşumunu ve dağılışını
 • Toprak  erozyonunu, Topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ile bunların ortaya çıkardığı sonuçları konu edinen bilim dalıdır.
 • Arazi kullanımı gibi uygulamaya yönelik çalışmalara da kaynaklık eden önemli bir bilim dalıdır.

İş İmkanları

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde,
 • Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde,
 • Belediyelerde, Tarım ilaç firmalarında, Resmi ve özel analiz laboratuvarlarında,
 • Gübre fabrikalarında, Özel çiftlikler ve seralarda,
 • Doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği,
 • Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bölümü mezunlarıdır.

Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ

damlabender@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Funda IRMAK YILMAZ

fundairmak@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Ferhat TÜRKMEN
Bölüm Başkan Yardımcısı

ferhat_turkmen@hotmail.com

Öğr. Gör. Bilal ÖZDEMİR

bozdemir61@gmail.com

Araş. Gör. Selahattin AYGÜN

 

 

 
     
Bitki Besleme  Açıklma

Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

Bölüm Başkanı

ctarakcioglu@hotmail.com

Bitki Besleme

 • Bitkilerin beslenme ve fizyolojisi,
 • Bitki beslemenin temel ilkeleri,
 • Gübreler ve gübreleme tekniği,
 • Gübre ham maddelerinin, organik tarımda bitki besleme,
 • Fertigasyon,
 • Ormancılıkta gübreleme tekniği,
 • Bitkilerde beslenme ve kalite ilişkileri,
 • Besin elementi noksanlık belirtileri ile hastalık-zararlı belirtilerinin karşılaştırılması,
 • Toprak ve bitki analiz sonuçlarını yorumlama tekniği,
 • Türkiye Gübreleme Rehberi,
 • Bitki besleme reçetesi hazırlama tekniği ve pratik örnekleri gibi daha pek çok konu derslerde anlatılmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

 


Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU

farukozkutlu@hotmail.com

Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ

korkmaz60@hotmail.com

Araş. Gör. Sezen KULAÇ

Araş. Gör. Mehmet AKGÜN

     
 Bölüm Sekreterliği  
 •  6222
    SAYFA BAŞI

 

SINIF

OKUL 

 içindekiler Uygulaması


 
 

Adres : 

 Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi 52200/ORDU

Telefon : 

 0 (452) 234 66 31 (Dekanlık)

Faks : 

 0 (452) 234 66 32  (Dekanlık)

Bölüm Sekreterliği:

 0 (452) 234 50 10/3404

Üniversite Santral:

 0 (452) 234 50 10 (iç hat numarası)

 

T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı