Hızlı Erişim

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

MİSYON 

Bölümümüz peyzaj mimarlığı meslek disiplininde, öz güveni yüksek, başarıyı ve ülkeye hizmeti amaç edinmiş, kültürü, tecrübesi, bilgi birikimi ile yeteneklerini geliştirmiş, yeni donanımlar kazanmış, teorik ve pratik ilmi ve teknik bilgiye sahip, iş disiplini kazanmış, yenilikçi, gelişime açık, geleceğe hazır, insan ilişkileri güçlü ve peyzaj mimarlığı mesleğini hayat felsefesi ve yaşam tarzına dönüştürmüş mezunlar vermeyi misyon edinmiştir.  

 

VİZYON

Bölümümüz mevcut öğretim elemanları, her açıdan donanımlı yeni peyzaj mimarlarının ülke hizmetine kazandırılmasında büyük bir heves, şevk, azim ve heyecanla rol alarak, üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeyi; bu süreçte bölüm akademik kadrosuna katılacak yurt dışı ve yurt içi eğitimli, her biri bölümün akademik ve eğitim anlayışına yeni heyecanlar ve tecrübeler ilave edecek olan öğretim elemanları ile açılmış olan lisans programına artı olarak lisansüstü programlarını kazandırmak, gerek alt yapı imkanları, eğitim anlayışı ve tarzı, ülke bilimine sağladığı katkısı ve gerek zengin akademik kadrosu ile geleceğin önemli ve yön veren peyzaj mimarlığı bölümlerinden birisi olmak vizyonunu taşımaktadır.

 

BÖLÜM HAKKINDA

Bölümümüz 2010 yılında Ziraat Fakültesi kapsamında kurulmuş, 2012 yılında ilk öğretim üyesini almıştır. 2012 yılından bu yana akademik kadrosunu güçlendirmeye çalışan bölümümüz üniversitemiz ve fakültemizin de destekleriyle 2013 yılı itibari ile 3 öğretim üyesi, 2’si ÖYP kadrosu olmak üzere 3 araştırma görevlisi ve 1 MEB burslu olmak üzere hızlı büyüyen bir akademik kadroya sahiptir. Öğrenci alımı için gerekli başvuruyu yapan bölümümüz 2013-2014 eğitim yılında lisans eğitimine başlamıştır.  

Bölümümüz, fakültemizin derslik ve alt yapı imkanlarından geniş ölçüde faydalanmakta olup, fakültemizin projeksiyon cihazına sahip derslikleri, bilgisayar laboratuvarı gibi imkanlarını kullanmaktadır. Bölümümüz ayrıca teknik çizim masa ve tabureleri, öğrenci dolapları, proje ve sergi panoları, projeksiyon cihazı ile donanımlı 1 adet çizim stüdyosuna ayrıca, 30 bilgisayar ve akıllı tahta ile donatılmış bilgisayar destekli tasarım ve planlama stüdyosuna sahiptir. Bu imkanlar birkaç yıl içerisinde artırılacak, 2. ve 3. sınıflarımızın oluşması ile birlikte ikinci bir çizim stüdyosu kurulacaktır.

Bölümümüzün de taşınacağı, Ziraat Fakültemize ait yeni binamız 2015 yılı itibariyle tamamlanacak olup, bölümümüze ait 2 derslik, 2 çizim stüdyosu ve 1 maket atölyesi inşa edilecek fakülte binasında öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır.

Üniversitemiz genç bir üniversite olması ve üniversite kampüsümüz henüz inşa aşamasında olduğu için öğrencilerimiz açısından önemli bir uygulama sahası niteliğindedir. Üniversitemiz kampüsünün planlama, tasarım ve uygulama aşamalarında da aktif görev alan bölümümüz, öğrencilerimizin gelişiyle birlikte kampüse dönük tasarım ve uygulama çalışmalarını öğrencileriyle birlikte yürütecektir. Bu da bölümümüze teorik bilginin yanında uygulamanın da gerçekleştirilebilmesi açısından önemli bir artı kazandıracaktır. 

 

 MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI

Peyzaj Mimarları aldıkları teorik ve pratik eğitimler, kazandıkları tecrübe ve yetenekler, kendilerine olan güven, insanlarla ilişkileri ve iş disiplinleri ile özel sektörde ve kamuda yer almaktadır. Meslektaşlarımızın hemen hemen tamamı kendi mesleklerinde kamu ve özel sektörde iş bulabilmektedir. Meslek disiplinimzde iş imkanı geniş olmakla birlikte kamuda Devlet Su İşleri, Bayındırlık, Karayolları, İller Bankası, Çevre İl Müdürlükleri, Orman İl Müdürlükleri gibi pek çok kurumda, özel sektörde ise çeşitli peyzaj mimarlığı, mimarlık ve inşaat şirketleri ve bürolarında, müteahhit firmalarda, fidanlıklarda ve pek çok tesis ve işletmede çalışabilmektedirler.

 

BAŞKANIN MESAJI

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan bölümümüz her biri farklı çalışma ve uzmanlık alanlarına sahip, kurumsal ve akademik deneyimleri harmanlamış, mesleki tecrübesini, bilgi ve donanımını artırmayı yaşam tarzı edinmiş, yurt içi ve yurt dışı önemli üniversitelerde eğitim görmüş ve halen eğitim görmekte olan akademik kadrosu ile geleceğe umutla bakan bir bölümdür. Çağın gerektirdiği bilgi ve tecrübe ile donanma azim ve bilincine sahip olan bölümümüz, mevcut akademik kadrosunu yakın zamanda genç, dinamik, heyecanlı, bilgili ve tecrübeli, kendini geliştirmeye aç,  yeni akademisyenlerle genişletmek doğrultusunda istekli ve kararlıdır.

Bölümümüz, üniversitemiz Rektörlüğü, fakültemiz Dekanlığı, üniversitemiz bölümleri ve idari birimlerinin ve ülkemizin önemli peyzaj mimarlığı bölümlerinin çok değerli desteklerini almakta olup, ilerleyen zaman içerisinde verdiği eğitim, akademik çalışmaları, yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası yaptığı katkılarla Peyzaj Mimarlığı mesleği ve eğitiminde önemli bir yere sahip olma hedefini taşımaktadır.

Bölümümüz eğitim görevinin yanı sıra doğanın korunması, onarılması, insanlara kentsel ve kırsal mekanlarda rahat, konforlu ve ekolojik temelli mekanlar planlanması, tasarlanması, doğal bitki çeşitliliğinin korunması ve kullanılması, optimum kaynak kullanımını teşvik eden, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımı için projelerin üretilmesi ve uygulanması çalışmaları ile bölgesel ve ülkesel sorumluluğunu yerine getirmek konusunda da istekli ve gayretlidir. 

Bölümümüz, yeni yapılanan ancak, bu özelliği ile de öğrencilerimiz için tam bir uygulama ve çalışma alanını olarak eşsiz fırsatlar sunan kampüsümüz, yoğun kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere sahip üniversitemiz, eşsiz doğası, şirin ve sıcak kent yapısı, kültürel ve sosyal imkanlara sahip Ordu Şehri ile öğrencilerini sabırsızlık ve heyecanla beklemektedir.

 

 Doç. Dr. Murat YEŞİL

Bölüm Başkanı

 

Öğretim elemanları

Doç. Dr. Murat YEŞİL Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU  
Doç. Dr. Pervin YEŞİL  
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞENGÜR  
Öğr. Gör. Dr. Gülşah BİLGE ÖZTÜRK  
Arş. Gör. Mesut GÜZEL  
Arş.Gör. Emine PATAN  
Arş.Gör. Muhibe Aslı ALP 35. Madde (İstanbul Üniversitesi)
   

 

 

 

 


Ekleme tarihi: 28-11-2018 10:12:17 Güncellenme tarihi: 16-11-2021 15:41:32