Hızlı Erişim

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bölümler Çalışma konuları

Fakültemizin 9 bölümünde ve farklı disiplinlerde bulunan öğretim üyeleri, eğitim-öğretim faaliyetleri yanında, bölge tarımına da katkı sağlamaya devam etmektedir. Öğretim üyelerimizden, aşağıda belirtilen çalışma konuları dahilinde, bölge veya ülke tarımına yönelik bilgi almak isteyenler, ilgili bölüm başkanları ile iletişim kurabilirler.

İrtibat Tel: 0 452-226 52 26 

Prof. Dr. Tahsin TONKAZ 

Dekan 

 

 

 

 Bölümler  

Bölüm Başkanı  

Çalışma Alanları  

Bahçe Bitkileri 

Prof. Dr. Fikri BALTA 

 • Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı,
 • Sebze  Yetiştiriciliği ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı,
 • BağYetiştiriciliği ve Islahı, Hasat Sonu  Fizyolojisi,
 • Örtü Altı Yetiştiriciliği 

Bitki Koruma

Prof. Dr. Onur KOLÖREN

 • Bitki Hastalıkları,
 • Bitki Zararlıları,
 • Yabancı Otlar. 

Biyosistem Mühendisliği

Prof. Dr. Tahsin TONKAZ

 • Tarımsal Yapılar ve Sulama,
 • Tarım  Makineleri, Yenilenebilir Enerji,
 • Su  Kaynaklarının Planlanması ve Su Yönetimi,
 • İklim Değişikliği ve Tarımda Etkileşimleri, Kuraklık. 

 

Gıda Mühendisliği

Prof. Dr. Zekai TARAKÇI 

 • Gıda Bilimi,
 • Gıda Teknolojileri,
 • Gıda Güvenliği 

Peyzaj Mimarlığı

Doç. Dr. Murat YEŞİL 

 • Peyzaj Tasarım, Peyzaj Planlama,
 • Dış Mekan Süs Bitkileri ve Kullanımı,
 • Doğa Koruma, Kentsel Tasarım ve Planlama, 
 • Kırsal Tasarım ve Planlama, Çevre Kirliliği ve koruma

Tarla Bitkileri  

 

Prof. Dr. Nuri YILMAZ

 • Endüstri Bitkileri; Yağ Bitkileri, Lif  Bitkileri, Keyf Bitkileri, Nişasta ve Şeker Bitkileri ve Tıbbi Aromatik bitkiler. 
 • Tahıllar ve Yemeklik Dane Baklagiller; Serin İklim ve Sıcak İklim Tahılları,Yemeklik Dane Baklagiller.  
 • Çayır-Mera Yem Bitkileri; Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri, Çayır-Mera Yem Bitkileri.  

Tarım Ekonomisi

Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA

 • Tarım Politikası,Tarımsal İşletmecilik, 
 • Tarımsal Pazarlama, Tüketici Hakları,
 • Tüketim, Tarımsal Sigortacılık, Tarımsal Üretim Ekonomisi. 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ

 • Bitki Besleme ve Gübreleme,
 • Toprak  Su Koruma ve Erozyonla Mücadele, 
 • Toprak Etüt Haritalama, Arazi  Değerlendirme,
 • Arazi Kullanım  Planlaması,
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS),
 • Toprak Mikrobiyolojisi, Toprak Fiziği. 

Zootekni

Prof. Dr. Sezai ALKAN 

 • Hayvan Yetiştirme ve ıslah; Arıcılık,
 • Küçükbaş, Büyükbaş ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği,
 • Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme,
 • Biyometri ve Genetik. 
 

Ekleme tarihi: 28-11-2018 13:54:54 Güncellenme tarihi: 18-01-2022 09:45:15