ZİRAAT FAKÜLTESİ

Fakültemize Yurt Dışı Üniversitelerle ERASMUS İşbirliği Kapsamında Akademik Personel Hareketliliği gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğünün yapmış olduğu anlaşma gereği Ziraat Fakültesine Polonya’nın Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu üniversitesinden Erasmus akademik personel hareketliliği kapsamında Prof. Dr. Robert Idziak, Dr. Agnieszka Karzynska ve Dr. Waldemar Zielewicz bilim insanları Fakültemizi eğitim-öğretim kapsamında ziyarette bulunmuşlardır.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA ile Plonyada’ki Ziraat Fakültesi Bölümleri, Anabilim dalları ve Eğitim sistemleri hakkında bir görüşme gerçekleştirip karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmişlerdir.

İlk gün Eğitim Öğretim faaliyeti kapsamında gelen ziyaretçilerden Prof. Dr. Robert Idziak, Bitki Koruma Bölümü Öğrencilerine Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur KOLÖREN eşliğinde “Non-chemical weed control methods” (Kimyasal Kullanmadan Yabancı ot Kontrol Yöntemleri) konulu sunum gerçekleştirmiştir.

İkinci gün Ziyaretcilerden Dr. Agnieszka Karzynska Fakülte Öğretim Üyeleri ve Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin de katılım sağladığı “Threats to the biodiversity of ecosystems” (Ekosistemde Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Tehditler)konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

Aynı gün Dr. Waldemar Zielewicz Toprak bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ eşliğinde öğrencilere     ” Possibilities of using NPK mineral fertilisers in grassland. The role of calcium and the positive effects on grasslands“(NPK mineral gübrelerinin meralarda kullanım olanakları. Kalsiyumun rolü ve Çayır Mera üzerindeki olumlu etkileri) konulu sunum gerçekleştirmiştir.

Günün sonunda Erasmus kapsamında gelen misafir öğretim üyelerine Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA tarafından teşekkür edilerek Katılım sertifikası takdim edilmiştir.

 


Eklenme Tarihi : 24-10-2023 21:49:23