E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Biyosistem Mühendisliği Projeleri

BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYELERİNCE YÜRÜTÜLEN PROJELER 

 1. Farklı sulama seviyelerinin Kanola’da yağ asitleri kompozisyonuna ve biyodizel kalitesine etkisinin irdelenmesi, TF-1427, 2014-2016,  (Yüksek Lisans Çalışması).

 2. Fındıkta destek sulamanın verim ve kalite özelliklerine etkisinin incelenmesi, TÜBİTAK-TOVAG, 114O553, 2014-2017.

 3. Farklı su stresi uygulamalarının karayemişin morfolojik ve pomolojik özelliklerine etkisinin incelenmesi, Ordu Üniversitesi, AR-1320, 2013-2016.

 4. Ordu yöresinde farklı seviyeli su uygulamalarının mısırın verim ve verim bileşenlerine etkilerinin irdelenmesi, Ordu Üniversitesi, AR-1318, 2013-2015.

 5. Mercimek Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Seviyelerinin Sera Gazı Salınımına Etkisinin Belirlenmesi, HÜBAK Proje No: 1037, 2010-2012.

 6. Yarıkurak iklim bölgesinde pamuk ekili alanda farklı sulama düzeyleri ve gübre dozlarının, C02, N2O, CH4 emisyonuna etkisi ve emisyonun verim ve verim bileşenleriyle ilişkisi. TÜBİTAK-TOVAG-107O546, 2007-2009.

 7. GAP Bölgesinde Günlük Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların ARMA Modellerinin Geliştirilmesi ve Alansal Dağılımının Haritalanması, Hızlı Proje, TÜBİTAK-CAYDAG-106Y007, 2006-2007.

 8. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Aylık Toplam Yağışların Derinlik-Alan-Frekans Eğrilerinin Geliştirilmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 619, 2006.

 9. GAP Bölgesinde Referans Bitki Su Tüketimi (ETo) Değerlerindeki Değişimin İrdelenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 706, (Yüksek Lisans Çalışması), 2005.

 10. GAP-YENEV Yenilenebilir Enerji Ar-Ge Projesi, Harran Üniversitesi.

 11. Yarı Kurak Koşullarda Silajlık Mısırın Farklı Sulama Rejimlerinin ve Farklı Biçim Dönemlerinin Verim Bileşenleri ve Silaj Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 522, 2004.

 12. Harran Ovası Koşullarında Infrared Tekniği Kullanarak Pamukta Bitki Su Stresi İndeksinin (CWSI) Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 317, 2003.

 13. Harran Ovası Koşullarında Çizgi Yağmurlama Yöntemiyle Sulanan Yerfıstığında Farklı Su Düzeylerinin ve Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No:404, 2003.

 14.  Yarı Kurak İklim Kuşağında Farklı Gelişim Dönemlerinde Damla Sulama ile Uygulanan Değişik Su Düzeylerinin II. Ürün Ayçiçeğinde Verim ve Kaliteye Etkisi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurumu Proje No: 315, 2002.  


BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜM PROJELERİBİTKİ KORUMA BÖLÜM PROJELERİBİYOSİSTEM MÜHENDİLİĞİ BÖLÜM PROJELERİGIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM PROJELERİPEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM PROJELERİTARLA BİTKİLERİ BÖLÜM PROJELERİTOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜM PROJELERİZOOTEKNİ BÖLÜM PROJELERİ T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı