E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Bahçe Bitkileri Bölüm Projeleri

TÜBİTAK/SANTEZ/TAGEM PROJELERİ

 • Karadeniz Bölgesinde Karayemiş seleksiyonu ve çoğaltılması üzerine araştırmalar. TÜBİTAK. Proje No: 107O252, (2007-2010)

 • Seçilmiş Karayemiş () Genotiplerinin SSR Markırları ile Moleküler Karakterizasyonu. TÜBİTAK. Proje No: 1150564.

 • Gama Işını Uygulamalarının Natürel İç Fındıkta Depolama Kalitesine Etkileri. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanliği SANTEZ 01357.STZ.2012-1 (2012-2014)

 • Tombul ve Palaz Fındık Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nın aşı Performansının Belirlenmesi ve Anacın Verim ve Kalite Üzerine etkisi. TAGEM-projesi (FAE)(2009-2015)

 

BAP PROJELERİ

 

 • Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Tombul Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 99.119.001.1 (1999-2001)

 • Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Tombul, Palaz, Kalınkara Ve Çakıldak Fındık Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 20.119.001.1 (2000-2003)

 • Fındıkta Kurutma Yöntemlerinin Meyve Kalitesi ve Muhafaza süresi üzerine etkileri. ODÜ BAP Proje No: TF-1332, (2014-2015)

 • Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilen Tombul, Palaz, Çakıldak ve Kalınkara Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonunun Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (2004-2005).

 • Trabzon İli Merkez İlçe Karayemişlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 98.119.001.4 (1999-2001)

 • Doğu Karadeniz Bölgesi Muşmulalarının (Mespilus germanica L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 21.119.001.2 (2001-2004)

 • Gümüşhane İli Zerdalilerinin (Prunus armeniaca L.) Seleksiyon yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 2002.119.001.1 (2002-2005)

 • Japon Grubu (Prunus salicina L.) ‘Black Splendor’ Erik Çeşidinin Muhafaza Performansının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar ODÜ BAP Proje No: TF-1555 (2015)

 • Giresun İli Doğankent İlçesinde Yetişen Vaccinium spp Türlerinin Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri ODÜ BAP Proje No: TF-1452, (2014-2015)

 • Bazı Çilek Çeşitlerinin Ordu Ekolojisine Adaptasyonu. KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, (2000-2003)

 • Yağlıdere (Giresun) Yöresinde Yetişen Mahalli Elmaların Bazı Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi. ODÜ BAP (2013-2015)

 • Çamaş (Ordu) Yöresinde Yetişen Yerel Elma Çeşitlerinin Bazı Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ODÜ BAP (2014-2015)

 • Trabzon’da Yetişen İsabella (Vitis labrusca L.) Üzüm Tiplerinin Belirlenmesi, Seleksiyonu ve Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar KTÜ Araştırma Fonu Projesi Proje no: 2002.119.1.3, (2003-2006)

 • Görele’de (Giresun) Yetişen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Seleksuyonu Üzerine Araştırmalar  K.T.Ü. 98.119.001.2 (1998-2000)

 • Harş Harşit Vadisinde Yetiştirilen Cevizlerin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar. K.T.Ü.98.119.001.3.-Gümüşhane Valiliği (1998-2001)

 • Gümüşhane Yöresinde Yetiştirilen Kızılcıkların (Cornus mas L.)  Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar. K.T.Ü. 02.119.001.4 (2002-2004)

 • Patlıcan İncirinde Klon Seleksiyonu. K.T.Ü. 03.119.001.3 (2003-2005)

 • Giresun Mezkez İlçede Kızılcık Seleksiyonu, Proje No: TF1224.(2013-2014)

 • Ordu Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Zambakgillerin Tespiti ve Kültüre Alınması Proje No:TP1226. (2013-2014)

 • Bazı Yeşilliklerde Ekim Zamanı ve Hasat Büyüklüğünün Yaprak Kalitesi Üzerine Etkisinin

 • Matematiksel Olarak Modellenmesi. Ordu Üniversitesi BAP Proje No: AR-1211, (2012-2015)

 • Bazı Yerel Soğan (Allium cepa L.) Genotiplerinin Yeşil Soğan Üretimindeki Performanslarının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi BAP Proje No: TF-1233, (2012-2014)

 • Hıyarda Hıyar Mozaik Virüsü (CMV) ile Bitki Besin Elementi İlişkilerinin Araştırılması.  Ordu Üniversitesi BAP Proje No: AR-1245 (2012-2013)

 • Humus ve Humik Asit Uygulamalarının Marulda Besin Elementi Alımı ve Verim Üzerine Etkileri. Ordu Üniversitesi BAP Proje No: TF-1329 (2013-2014)

 • Yerel Karpuz Genotiplerinin Tuz Stresine Toleranslarının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi BAP Proje No: TF-1331 (2013-2014)

 

AB PROJELERİ

 • Modern Fındık Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Eğitim Projesi. AB-TR 0502.02/LDI-161 TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

 • Organik Tarım Geliştirme Projesi. AB-TR0502.02/LDI-388 TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

 • Sürdürülebilir ve Karlı Fındık Yetiştiriciliği. AB-TR0502.02/LDI-210 TR90-DOKAP TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

 • Fatsa Fındık, Kivi ve Ceviz Üretimi Geliştirme Projesi. AB-TR0502.02/LDI-404 TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

 • Fındık Yetiştiriciliğinde İyi Tarım uygulamaları. AB-TR0502.02/LDI-021 TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

 • Fındık Dikim Sistemleri LLP-LDV-VETPRO-07-TR-0451. AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo Da Vinci Hareketlilik Programı Spain-France

 • Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu mamullerde Kullanımı. AB-TR07H1.02-001/214 MFIB Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı

 

DİĞER KURUMLARLA İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

 • Yaş ve Kuru Çayda Önemli Kalite Parametrelerinin ve Verimin Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904)) (Prostigmata: Tarsonemidae) Zararlısı ile Bulaşık Olup Olmama Durumuna Göre Değişiminin Belirlenmesi. Çaykur Atatürk Çay Ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Protokol No: 3b (12.04.2013-25)

 • Bazı meyve türlerinin (kivi, maviyemiş, böğürtlen, ahududu, çilek, frenküzümü, bektaşiüzümü, trabzonhurması, karayemiş, turnayemişi) Trabzon ili Hayrat ilçesinde organik olarak yetiştirilme olanaklarının araştırılması, Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı, (2006- 2012)

 • Giresun ili ve ilçelerinde Yetiştirilen Cevizlerin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar.  Giresun Valiliği

 • İskilip Yöresinde Yetişen Cevizlerin Seleksiyon Yoluyla Islahı. Çorum/ İskilip Kaymakamlığı-Belediye Başkanlığ-İSTARGE

 • İskilip İlçesinde Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Çorum/ İskilip Kaymakamlığı-Belediye Başkanlığ-İSTARGE 

 


BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜM PROJELERİBİTKİ KORUMA BÖLÜM PROJELERİBİYOSİSTEM MÜHENDİLİĞİ BÖLÜM PROJELERİGIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM PROJELERİPEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM PROJELERİTARLA BİTKİLERİ BÖLÜM PROJELERİTOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜM PROJELERİZOOTEKNİ BÖLÜM PROJELERİ T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı